Уншиж байна...

Цахим шуудан:

ne@bkh.mohs.gov.mn

Цахим шуудан:

ne@bkh.mohs.gov.mn

Утасны дугаар:

+976 70442549

Утасны дугаар:

+976 70442549

Факс:

+976 70441943

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Бямба: 10:00 - 15:00

Ням: 10:00 - 15:00
/Зөвхөн хүүхдийн үзлэг/

Эхлэл         Тасаг нэгжүүд

Халдвартын тасаг

1.Халдварт Сүрьеэгийн тасаг нь Баянхонгор аймгийн ард иргэдэд  халдварт өвчнийг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх, сувилах, зөвлөх, урьдчилан сэргийлэх , эрүүлжүүлэх, цогц үйл ажиллагааг холбогдох хууль, тушаал, дүрэм журам зааврын дагуу  явуулж байна.

Халдварт сүрьеэгийн тасаг нь:

  • Тасгийн эрхлэгч их эмч- 1,
  • Эмчлэгч их эмч 3  
  • Ахлах сувилагч 1, ээлжийн сувилагч 8 ,
  • Кабинетын сувилагч-2
  • Эмийн сувилагч -1
  • Ээлжийн сувилагч- 8 
  • Лаборант-1үйлчлэгч 2,
  • Угаагч -1 нийт 20 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр. Ар иргэд  халдварт өвчнийг    эрт илрүүлэх халдвар дамжихаас сэргийлэх   эрэмбэлэн ангилал хийх  халдварт өвчний тусламж үйлчилгээг хүргэж байна.

 

2. Үйл ажиллагааны талаар:

             Хүн амьд халдварт өвчний  нарийн мэргэжлийн  үзлэг, оношлогоог хийх, өвчлөлийг бүртгэх, эмчилгээнд оруулах, шууд хяналттай богино хугацааны хими эмчилгээ хийх, диспансерийн хяналтанд авах, хавьтлыг  үзлэг шинжилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн сургалтууд хийх, эмийн нөөц, хадгалалт , үйлчлүүлэгчдийн нийгэм сэтгэл зүй, хөдөлмөр зохицуулалтыг шийдвэрлэх, сар улирлын мэдээ тайланг маягтууд болон  hinto, tubis цахим программуудаар мэдээлэх,   товлолт саруудын хяналтын шинжилгээг авах, хянах,  сорьцыг тээвэрлэх зэрэг тусламж үйлчилгээг  үзүүлж, аймгийн  НЭ, ЭМГ,  ХӨСҮТ-ийн СТСАлба, СҮЛЛабориторын дэмжлэгт хяналт, тасаг хамт олон эмчлүүлэгч болон гэр бүлийн гишүүд, бусад эрүүл мэндийн байгууллагуудтай  эргэх холбоотой хамтран  ажилладаг.

            Алслагдсан сумдын иргэдэд сүрьеэгийн шууд хяналттай богино хугацааны эмчилгээний чанар, хүртээмийг сайжруулах зорилгоор эмчилгээний үр дүнгийн гурвалсан гэрээг боловсруулан нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчээр батлуулан, сум эмч, сүрьеэгийн  их эмч, эмийн бана эмч , үйлчлүүлэгч тэдний гэр бүл асран хамгаалагч  нартай  хамтарсан гэрээ байгуулан  ажиллаж байна. 2.Диспансерийн хяналт :

Хурц халдвартай хүн бүрийг диспансерийн хяналтанд авч амьсгалын замын халдвартай хүнийг  1 сар, гэдэсний халдварт өвчтэй хүнийг  3 сар гепатитыг 6 сар Бруцеллёз өвчнийг байнгын хяналтанд авч хянаж ажллаж байна.  хөдөлмөр зохицуулалт  хийж. Бруцеллез өвчнийг  ХӨСҮ –ний төвөөс оношлогдож оношийг баталгаажуулж байна.

 

Тасгийн эмч нар